Okategoriserade

Vad är skillnaden mellan psykologi och symbolik när det gäller färger?

Färgpsykologi är verkligen inte detsamma som färgsymbolik

Vissa säger att det är ett gammalt vetenskaplig historia. Detta belyser att en av de största förvirringarna kring den: färgpsykologi är inte detsamma som färgsymbolik. Många blandar ihop dessa två, vilket är naturligt.

Enligt designforskaren Zena O’Connor kan färgsymbolik förekomma på tre nivåer: individuell, kulturell och universell. Och det finns många kulturföreningar kopplade till färger över hela världen dessutom. Men intressant, det finns väldigt få riktigt universella färgsymboler. De viktigaste är gröna = växter, blå = vatten, röda = eldoch svart = natt.

Först under de senaste två decennierna har färgpsykologi studerats under stränga vetenskapliga standarder. Innan dess var det en samling anekdoter, personlig partiskhet och dåligt utförda experiment. Så om det var en människa skulle vetenskapen om färgpsykologi vara högst 4 timmar gammal.