inlägg

Hur kvalificerar man en interimskonsult?

En tillfällig chef, eller interimskonsult, är en chef som går in i en verksamhet under en viss tidsperiod. Det kan till exempel vara 6, 9 eller 12 månader. Han är alltså knuten till företaget så länge kunden behöver det. Under denna period har personen i fråga ett tydligt definierat uppdrag han ska utföra, i rollen som högsta chef eller mellanchef. Det kan vara att göra en turn-around eller att assistera under en period på grund av långvarig sjukdom, ledighet, vid rekrytering eller liknande. Utöver det kan det även vara som projektledare.

En interimskonsult är alltså en chef som anställs för en viss period för att utföra ett visst arbete och som försvinner igen när uppgiften är slutförd.

Krav/förväntningar

Kunden har stora krav på en interimskonsult. Det förväntas att personen i fråga mycket snabbt tar tag i jobbet och utmaningarna och levererar från dag ett. Kunden förväntar sig också att den som kommer in på företaget har erfarenheten som gör att han snabbt kan se möjliga lösningar. Inte minst förväntas det att interimschefen är den som vidtar åtgärder och genomför förändringar. En interimschef är en person som i första hand ska genomföra – inte utreda och analysera.

Hur kvalificerar man en interimskonsult?

Det gäller att vända sig till rätt interimsbyrå när du är på jakt efter den rätta interimskonsulten. Det finns en stadig tillgång på chefer som vill bli interimskonsulter, då det är ett spännande yrke för rätt personer. Hur tar man reda på vem som är lämplig som interimskonsult?

  • Har personen gjort liknande jobb tidigare? Kika på konsultens erfarenheter med just likande uppdrag för att undersöka hur kandidaten har lyckats.
  • Har personen en bakgrund som passar in? Interimskonsulter som har erfarenhet från olika typer av uppdrag och företag är ofta bäst på att gå in i en ny verksamhet och göra ett bra jobb.
  • Utbildning är ett kriterium, men det bör inte få den största tyngden eftersom de resultat som interimskonsulten har uppnått under sin karriär är viktigare.
  • Personlighet är en viktig del av kvalificeringen. Gillar kandidaten nya utmaningar? Är kandidaten villig att lägga ner det antal timmar som behövs för att lyckas? Är kandidaten tillräckligt flexibel?